Visium RNA
0
0
Entering edit mode
Karlison • 0
@cbcc05cb
Last seen 12 weeks ago
Ukraine

Ahoj, jsem nový v používání SingleR k anotaci dat Visium RNA Seq na lidské kůži a zajímalo by mě, jestli existuje způsob, jak převést label.ont (tj. CL:0000840) na název genu. Můžete prosím poradit? Děkuji.

Na zdraví, Saeed

Kód by měl být umístěn ve třech zadních značkách, jak je znázorněno níže

include your problematic code here with any corresponding output 
please also include the results of running the following in an R session 

sessionInfo( )
metaMSdata • 262 views
ADD COMMENT
0
Entering edit mode

It is an english-speaking community here.

ADD REPLY

Login before adding your answer.

Traffic: 716 users visited in the last hour
Help About
FAQ
Access RSS
API
Stats

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.

Powered by the version 2.3.6